Přejít k hlavnímu obsahu

PROJEKTY 
LETIŠTĚ

INDOOR
LIVE VIEW

2024

Letiště Václava Havla Praha se tento rok stane jedním z prvních evropských letišť, kde bude spuštěna navigace prostřednictvím rozšířené reality. Navigace je poháněna AI a bude dostupná v aplikaci Google Maps.

INDOOR LIVE VIEW

Trolejbusové 
spojení

2024

Na jaře 2024 se cesta na Letiště Václava Havla Praha zpříjemnila díky trolejbusům, které byly nasazeny na trasu původní linky 119, kterou nahradila trolejbusová linka 59.

Trolejbusové spojení

Instalace nových 
CT rentgenů

2024 - 2026

Díky postupné instalaci nových rentgenů na centrální bezpečnostní kontrole Terminálu 2 se zjednoduší proces bezpečnostní kontroly. Cestující budou moci v zavazadle ponechat veškerou elektroniku i tekutiny. Bude možné uvolnit pravidlo o přepravě tekutin s limitací objemu do 100 ml.

Instalace nových  CT rentgenů

ROZVOJ KONCEPTU 
AIRPORT CITY

2025+

Koncept Airport City využívá potenciálu, který je přínosem pro jejich bezprostřední okolí. Kromě tradičních leteckých spojení nabízí i další příležitosti pro obchodní, průmyslové či logistické služby, rozvoj nabídky hotelových kapacit či vybudování zdravotnických, vzdělávacích nebo sportovních zařízení.

ROZVOJ KONCEPTU  AIRPORT CITY
Rozšíření terminálových kapacit

Rozšíření 
terminálových 
kapacit

2029 - 2033
Nejbližší rozvoj terminálových kapacit bude realizován zejména dostavbou Terminálu 2 a Terminálu 1, která s sebou přinese inovativní změny ve způsobu odbavování a nová provozní řešení. Bude významně posílena zejména infrastruktura pro odbavování cestujících a dálkových letadel, vzniknou nové obchodní plochy, díky čemuž dojde také ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb a komfortu pro cestující.

Dlouhodobý horizont

Výhledové rozvojové etapy předpokládají kapacitní posílení terminálového komplexu s ohledem na vývoj provozní poptávky. Plánuje se navazující dostavba nového prstu pro další kontaktní stání letadel na dlouhé i střední tratě, rozšiřování ploch pro cestující na příletech a odletech a odpovídající zvýšení všech provozních a odbavovacích kapacit terminálů.

parkovací domy

parkovací domy

2027 - 2029
V budoucnu je v plánu rozšíření aktuální kapacity parkovacích míst. Dojde k výstavbě několika nových parkovacích domů a plošných parkovišť, která budou reflektovat budoucí trendy v oblasti mobility včetně potřebné infrastruktury pro elektromobilitu. Součástí jednoho z nových parkovacích domů, které mají především zvýšit komfort parkování na letišti, bude terminál veřejné a charterové autobusové dopravy. Budovy budou z větší části nahrazovat stávající parkovací kapacity a počítáme v nich s pokročilými IT technologiemi ke sledování obsazenosti a k zajištění bezpečnosti.

Parking - vizualizace

Vizualizace rozvoje letiště

Vizualizace rozšíření letiště - 1 Vizualizace rozšíření letiště - 2 Vizualizace rozšíření letiště - 3 Vizualizace rozšíření letiště - 4
SKYWALK

SKYWALK

Skywalk je plánován v ose ulice Aviatická společně s úpravami veřejného prostranství mezi Terminálem 2 a parkovacími domy i jejich bezprostředním okolím. Jeho hlavním účelem je poskytnout cestujícím a návštěvníkům letiště nerušené a bezkolizní propojení mezi objekty ve veřejném prostoru před samotnými terminály. Očekává se napojení především na nové i stávající parkovací domy.

paralelní dráha

paralelní dráha

2030+
Paralelní dráhový systém tvořený dvěma souběžnými ranvejemi zvýší bezpečnost, přispěje ke zlepšení životního prostředí a bude provozně výrazně efektivnější než je tomu dnes. Dalším významným benefitem je noční uzávěra letiště pro provoz v době mezi půlnocí a půl šestou ranní. Zprovoznění paralelní dráhy znamená zrušení dráhy 12/30, která dnes směřuje nad hustě obydlené oblasti Prahy a Kladenska. V prostoru této tzv. vedlejší dráhy se uvolní velký areál s mimořádnými investičními příležitostmi. Harmonogram zprovoznění paralelní dráhy byl významně ovlivněn dopady pandemie, nicméně aktuálně přípravy intenzivně pokračují.

Doprava cestujících na letiště

Doprava cestujících 
na letiště

2030 
V plánu je hned několik inovací pro zlepšení dopravy cestujících na Letiště Václava Havla Praha. Prvním z nich je napojení letiště na železniční síť (Praha-Kladno). Cílem železničního napojení je zajištění přímého spojení letiště s centrem města, kdy by pak cesta na letiště měla trvat 25 minut. Hlavní objekt železniční stanice bude mít ostrovní uspořádání nástupiště s dvěma bočními kolejemi, odkud se cestující dostanou podzemním propojením do terminálů. Autobus na lince 119 již nahradila trolejbusová linka 59.

Doprava

V rámci takzvané malé dopravně-urbanistické studie pak Letiště Praha počítá s úpravou prostoru před terminály tak, aby k nim měla snadný přístup automobilová doprava, ale aby současně ponechala co nejvíce prostoru pěším. Docílí se toho vybudováním nadzemního podlaží, které překryje silnice před terminály. Počítá se také se zavedením moderní dopravní navigace
a rozšířením parkovacích míst.

Aktuálně

Letiště Václava Havla Praha úzce spolupracuje se státními úřady v otázce zlepšení dopravní dostupnosti letiště a jeho spojení s centrem města. Jednají o nejvýhodnějším možném přístupu, ať už z pohledu kapacity, rychlosti a dopadu na životní prostředí.

Vizualizace ukazují pouze ideovou představu budoucnosti Letiště Praha.