Přejít k hlavnímu obsahu

UDRŽITELNÝ TURISMUS 
JE NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL

Úspěšnost firmy už nespočívá jen v ekonomickém zisku, ale i v cestě, která k němu vede. Proto je naší povinností působit pozitivně na trh a klást velký důraz na to, aby naše podnikání bylo v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Současnost i budoucnost mezinárodního letiště určuje náš agilní přístup, projekty, úkoly a plány. Nežijeme ale v bublině. Naše aktivity mají vliv i na různé zájmové skupiny a další oblasti. Máme firemní odpovědnost a její aktivní dodržování je základním kamenem našeho úspěchu.

Environmentální odpovědnost

Environmentální odpovědnost

Uhlíkově neutrální letiště

Zavázali jsme se zvyšovat odběr zelené elektřiny, abychom v roce 2030 dosáhli uhlíkové neutrality. Dalším cílem bude dosažení čisté uhlíkové neutrality v roce 2050.

Snižování hlukové zátěže

Pracujeme na výstavbě paralelní dráhy, která by vedla k uzavření nočního provozu. Nižšími poplatky také motivujeme dopravce k nasazování tišších letadel. Obyvatelům v okolních obcích pomáháme s instalací protihlukových opatření přes náš grantový program Ventilace.

Druhově pestré letiště - včelař

Druhově pestré letiště

Usilujeme o vytvoření Zeleného prstence okolo letiště, aby náš provoz mohl být ještě ve větším souladu s životy lidí a živočichů. Pravidelně investujeme do projektů na ochranu biodiverzity a zadržování vody v krajině.

Odpadové hospodářství

Naším cílem je zcela eliminovat odpad na skládkách. Proto zavádíme prvky cirkulární ekonomiky a modrozelené infrastruktury – například zelené střechy nebo šetrné hospodaření s vodou.

Partnerství k zelenému letišti

Směřujeme k zapojení všech nájemců i dopravců do projektů iniciativy Green PRG. Ta se soustředí na snižování emisí, zlepšování podmínek v okolí a podpoře vzniku nových technologií.

Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Dobrý zaměstnavatel

Podporujeme rovné zacházení, moderní benefity a interní aktivity ke zlepšování zdravého životního stylu našich zaměstnanců. Rozšiřováním preventivních programů a nabídkou konzultací ELA se snažíme zlepšit kvalitu jejich života.

Partneři a komunity

Spolupracujeme s dětskými domovy a charitativními organizacemi. Organizujeme dobročinné akce, podporujeme interní projekty, silné příběhy a sbírky. Výtěžky rádi násobíme z prostředků naší společnosti.

Sociální odpovědnost

Dobré sousedství

Stavíme na otevřené komunikaci a dobrých vztazích s okolím. Nejsou to jen grantové programy podporující životní prostředí, komunity i vzdělávání, ale obcím také nabízíme pomoc s údržbou a úklidem veřejného prostoru kolem nás.

Governance, etika a transparentnost podnikání

Governance, etika a transparentnost podnikání

Naše kultura podnikání

Hlavní nástroj strategického řízení a formování naší etické kultury je náš Etický kodex. Podle něj zavádíme moderní formy cílených školení pro zaměstnance na rizikových pozicích pomocí e-learningů a workshopů. Průběžně zvyšujeme povědomí našich zaměstnanců o etice podnikání.

Odpovědnost partnerů

Dodržovat etické principy, závazná pravidla a podnikat zodpovědně požadujeme i od našich partnerů. Chceme pozitivně působit na trh a inspirovat k udržitelnému a etickému podnikání uvnitř i navenek. Věříme, že tyto principy jdou přenášet i do relevantních obchodních vztahů.